ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό είναι παρέχει στη διάθεση του κάθε πελάτη μας τις παρακάτω υπηρεσίες:

Εξουσιοδοτημένο SERVICE
EVINRUDE – JOHNSON – SEA DOO – TOHATSU

Πιστοποιημένο Συνεργείο
Σκαφών-Μηχανών Θαλλάσης και Jet-Ski

Εμπορία, Service, Parking, Επισκευές,
Ανέλκυση-Καθέλκυση-Μεταφορά

Καθάρισμα, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις,

Ναυτιλιακός Εξοπλισμός